Privacy Information

We use cookies to show external content, personalize your experience, to be able to offer functions for social media and to analyze access to our website. By doing so, some of the data about your use of our website may be shared with our external partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that they have collected as part of your use of the services.

You can either agree to accept the usage of all those external services and the respective use of cookies or just accept compulsory cookies which are required to ensure the basic functionalities of this website. Regard, that some pages of this website may not be displayed properly when chosing the later option.

Accept all
Accept necessary cookies only
EN | DE | RU | CN | HU | CZ | RO

Instrucţiuni de utilizare

Toate informaţiile, documentele, materialele şi serviciile sunt puse la dispoziţie în starea lor prezentă fără preluarea niciunei răspunderi. Kolarz Leuchten, denumită în continuare  „operator“, respinge orice acordare de garanţie, atât de tip explicit, cât şi de tip tacit inclusiv, dar nu limitată la toate acordările de garanţie în perspectiva tranzacţionabilităţii şi a adecvării pentru un anumit scop. Operatorul şi colaboratorii săi nu răspund în niciun caz pentru consecinţe dăunătoare, respectiv pagube, deosebite sau mijlocite, datorate pierderii capacităţii de discernământ, pierderii de date sau pierderii de profituri, care sunt generate în baza sau în legătură cu documentele sau materialele, publicaţiile sau informaţiile de pe website, indiferent, dacă acestea au loc din cauza unui contract, din cauza neglijenţei sau  din cauza unei acţiuni nepermise.

 

În măsura în care nu se specifică altceva în scris, întregul risc în privinţa improprierii şi corectitudinii informaţiilor de pe website şi din materiale, publicaţii şi documente, aparţine utilizatorilor. Nu trebuie exclusă posibilitatea, ca website-ul, materialele, publicaţiile precum şi documentale să conţină inexactităţi tehnice şi erori tipografice. Operatorul nu răspunde de astfel de inexactităţi, erori sau scăpări de pe website, din materiale, din publicaţii precum şi din orice alte documente care sunt în legătură cu acestea.

 

Operatorul îşi rezervă dreptul de a opera, în orice moment şi fără o înştiinţare prealabilă, modificări pe website, în informaţii, în documente, în publicaţii, la preţuri, la datele tehnice, la paleta de produse şi în cazul oricărui tip de informaţii sau materiale de pe website.

 

Website-ul conţine linkuri către pagini ale părţilor terţe, care nu se află sub controlul operatorului, iar operatorul nu este responsabil nici pentru conţinuturile de pe aceste pagini, nici pentru linkurile aflate pe aceste pagini sau pentru orice modificări sau actualizări de pe aceste pagini. Operatorul pune la dispoziţie aceste linkuri numai din motive de facilitare a utilizării. Faptul că aceste linkuri apar pe website-ul operatorului, nu înseamnă că operatorul recomandă conţinutul acestor pagini ale ofertanţilor terţi, sau că operatorul preia răspunderea pentru ele.

 

În măsura în care nu se specifică altceva în mod explicit, nu este permisă valorificarea comercială sau necomercială a codurilor de software utilizate la construirea prezentului website (HTML, Javascript, Java, Php, etc.) sau a conţinuturilor şi informaţiilor publicate pe acest website (texte, imagini, animaţii, demosuri, etc.), multiplicarea, răspândirea, închirierea sau facerea accesibilă pentru terţi în orice mod ale acestora, nici măcar în extrase.

 

Instrucţiune de drept de proprietate referitoare la "getClicky": acest website serviciul de statistică de la getClicky în vederea analizei web. Informaţiile generate referitoare la utilizarea acestui website, inclusiv adresa dumneavoastră de  IP, vor fi transmise unui server terţ, unde vor fi şi stocate, pentru a avea posibilitatea de a evalua acest website. Informaţiile stocate nu sunt accesibile decât operatorului precum şi providerilor tehnici competenţi, evaluarea datelor are loc în mod exclusiv intern în vederea menţinerii şi ameliorării administrării acestui website şi a serviciilor de operare legate de asceasta. Datele vor fi prelucrate bineînţeles  în mod confidenţial şi nu vor fi transferate către terţi.

Handwerkskunst aus Europa

KOLARZ Online Shop

Leuchten, Spiegel, Gläser, Vasen.


ZUM ONLINE SHOP
© IGL GmbH | Caseta de redacţie | Instrucţiuni de utilizare | AGB | Privacy Policy